Ревізія державного майна pdf

Контролюючий орган, який виявив відсутність бухгалтерського обліку окремих операцій, пред’являє письмову вимогу об’єкту контролю щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та інформує орган управління об’єкта контролю. Окрім того, виявлено факт покриття витрат сторонніх юридичних осіб в сумі 95,6 тис. грн. Для повернення вилучених оригіналів документів об’єкта контролю, а також їх передачі правоохоронним органам складається відповідний акт та опис повернутих (переданих) документів. Для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою контролюючого органу на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.
Читать далее «Ревізія державного майна pdf»