Sigmund freud — kendi kendine psikanaliz pdf

Yabancı nesne ilkel bir savunma ile ya hep ya hiç tarzında, ya yaşatılır ya da yok edilmek istenir. Bunalım ve acıyı kendine yakıştıramaması bunda etkendir.Öfke, bireyler tarafından en çok yadsınan duygudur.

Düşleyerek yaşamanın mümkün olmadığını söyleyen Ego, devreye düşünme, karar verme ve planlama yetilerini sokar. İd’in sabırsızca doyum elde etme ve düşlemlerini daha gerçekçi yapıya dönüştüren Ego, gerçeklik ilkesine (reality principle) göre çalışır. Alfred Adler. (2008a). Nevroz sorunları [The neurotic constitution] (A. Kılıçlıoğlu, Çev.): Say Yayınları.

Başkalarını sömüren ve sömürmeye eğilimli biri sık sık insan eşitliğinden, hak ve adaletten söz edebilir.Burada yüceleştirme (sublimasyon) iyi ayırt edilmelidir. Rüya tabiri analizlerinin bilimsel olarak ispatlanmasında ki güçlülüklerden psikodinamik yaklaşımda giderek önemini yitirmeye başlamıştır. 8) Psikanaliz, psikodinamik yaklaşımlarda terapi ne kadar uzun sürer? Psikanalizin ana metodu, serbest çağrışımın transferans ve direnç analizidir.

Oysaki kanepe sadece psikodinamik yaklaşımda kullanılır ve giderek psikanalizde de kullanımı azalıyor. Psikodinamik yaklaşımdan sonra ikinci yol denilen bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı ve üçüncü yol olarak anılan hümanist yaklaşım gelmiştir.

Psikanalistler diğer terapi okullarına mensup terapistlerden çok daha fazla kendileriyle ilgili özel bilgileri gizli tutarlar. Birey bunların farkında değildir fakat davranışları yönlendiren güçler bunlardır. Open Court Publishing Company. ISBN 0-8126-9385-X Erwin, Edward, A Final Accounting: Philosophical and Empirical Issues in Freudian Psychology ISBN 0-262-05050-1 Fisher S., Greenberg RP. (1977), The Scientific Credibility of Freud’s Theories and Therapy. Günümüz bazı psikanaliz şekilleri, kendine güveni artırma yoluyla hastalara özsaygı kazandırmakta, ölüm korkusu ve bu korkunun davranışlar üzerindeki etkilerini yenmekte, ve birbiriyle bağdaşmaz gibi gözüken ilişkileri sürdürmekte yardımcı olmaya çalışır.

Psikanalistler psikoterapi eğitimleri boyunca yoğun olarak kendi analizlerini görürler. Psikanalist bunlardan danışanda psikolojik hastalık belirtileri yada karakter problemleri ortaya çıkaran bilinçaltında yatan çatışmaları bulmaya çalışır.

Nevroz, psikanaliz yoluyla bilinçdışı isteklerin ve bastırılmış olanın bilince geri getirilmesi ile tedavi edilebilir. Bastırma düzeneği zayıfladığında, bastırılmış duygu ve dürtüler bilinç düzeyine çıkar, benlik tehdit altında kalarak bunaltı duyulur. Bu da çok çeşitli davranış örüntülerine ve ruhsal sorunlara yol açabilir.

Serbest çağrışım yöntemi ile bilinçaltına inilebileceğini tecrübe ettikten sonra hipnozdan uzaklaşmaya başlamıştır. Psikodinamik yaklaşımda rüya analizleri önemli bir yer tutar. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır. – Sigmund Freud 4) Psikanaliz, psikodinamik yaklaşımın amacı nedir?

Sayar, K. (2003). Kültür ve ruh sağlığı: Küreselleşme koşullarında kültürel psikiyatri: Metis Yayınları. Burada iç huzuru sağlamak ve kaygıyı gidermek için başkalarıyla yakın ilişki ve dostluklar kurmak, onlara yardım etmek, destek olmak söz konusudur. Şuuru tahlil etme tekniği ve bu incelemeden ilham alan psikoterapi” (Freudfile). Psikanaliz Sigmund Freud ve Josef Breuer tarafından Viyanada kurulmuştur. London, Routledge. ISBN 0-415-91777-8 Cioffi, F. (1998). Freud and the Question of Pseudoscience.

Zayıf noktalarınızdan güçlü yanlarınız doğacaktır. – Sigmund Freud 6) Psikanaliz nasıl yapılır? Bunları inceledikten sonra danışanından kendisi hakkında ne düşündüğünü sorabilir. — Terapistteki karşı aktarım duyguları, terapistin kendi analizlerine devam etmesi gerektiğini gösterir.

Benlikteki bu bölünmeye «ego splitting» denir.Çözülme (Dissosiasyon):Zihindeki bazı düşünce, duygu kümeleri ya da karmaşa ve çelişkilerin bağlantılı oldukları olay ve anılardan koparak özerkleşip, otonomi kazanmaları sonucu benliği etkilemeleri çözülme olarak tanımlanır. İçe-atılmış bir sevgi nesnesine duyulan ağır kin ve nefretten kurtulmak isteyen kişi, içe-atılmış nesneyi yok etmek için özkıyıma gidebilir.İçe-alım eylemi de sıklıkla içe-atım ile karıştırılır. Rüyada yer değiştirme, yoğunlaştırma, sembolleştirme ve yerine koyma gibi metotlarla rüyada bilinçaltımız gizlenir. Örneğin, bakıcıları tarafından onaylanmak için yatağını ıslatmamayı öğrenir ve bundan haz duyar.

sigmund freud - kendi kendine psikanaliz pdf


Название файла: Turkish Bolognini Boston.pdf
Размер файла: 580 KB
Количество загрузок: 1660
Количество просмотров: 533
Скачать: Turkish Bolognini Boston.pdf

Похожие записи: