Okul öcesi eğitim proğrami, pdf

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin kendi planlarını yapmaları için, doküman yükünü hafifletmiş ve örnek bir plan kitabı yayınlamıştır.[3] Etkinliklerde sonuçtan çok sürece önem verilir. Esneklik[değiştir | kaynağı değiştir] Programda eğitimin planlı bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan okul öncesi programlarının incelenmesi için Güney Kore, İngiltere, Almanya gibi ülkelere gözlem ve inceleme komisyonları gönderilmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 6 Yaş Çocuklarının Geometrik Şekil Ve Sayı Kavramlarının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi.

Program Detayı Okul Öncesi Eğitim Program Açıklaması: Okul Öncesi Eğitim Programı Karar Tarihi: 09.09.2013 Karar Sayısı: 132 Ekleme Tarihi: 10.09.2013 İndirme Sayısı: 70982. Çocukların ve çevrenin durumuna göre planlar tamamen esnetilebilir.

Oyun ve Oyunlaştırma[değiştir | kaynağı değiştir] 2012 Programının bir diğer özelliği etkinliklerin oyunlaştırılarak çocuklara verilmesidir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 511–516. Montessori Yöntemi Etkinliklerinin 5–6 Yaş Çocuklarınınn El Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Dünyada uygulanan birçok programın aksine, 2012 programına kazanım ve gösterge eklenebilir. Bu yönü ile program eklektik bir özellik gösterir.

Bazı öğretmenlere göre çocukların arkadaşları ya da oyuncakları ile serbest oynaması, bazılarına göre ise öğretmen liderliğinde grup oyunlarının oynanması şeklinde algılanmaktadır. Ayrıca etkinlik süreleri ve sayısı konusunda öğretmene, 2006 programına göre çok daha fazla özgürlük tanır. Diğer Özellikler[değiştir | kaynağı değiştir] Programda, kaynaştırma öğrencilerine, bu öğrencilerin sınıfa nasıl adaptasyon sağlayabileceklerine ve öğretmenin yapabileceklerine değinilmiştir. En sık karşılaşılan engelli özellikleri program kitabında verilmiştir.

Montessori Eğitimi Alan Ve Almayan Anaokulu Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkilerinin İncelenmesi — Gökhan Kayılı — Yüksek Lisans Tezi. 2012 okul öncesi eğitim programı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde tüm bağımsız ana okulları ve ana sınıflarında uygulamaya başlanan eğitim programı. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Dört – Beş Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği.

Öğrenci Merkezli Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir] Programın temel özelliği çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Bu yüzden etkinliklerde hazır eğitim setleri ve hazır plan kullanmak programın temel felsefesine aykırıdır. Güncelleme çalışmaları için 10 ilden okul öncesi öğretmenleri ve 18 üniversiteden öğretim elemanları belirlenmiş ve 3 ayrı komisyon kurulmuştur.

Hazır döküman kullanımı proğramın temel felsefesi ile çelişmesine rağmen, okul öncesi öğretmenlerinin eğitim seti kullanımından vazgeçmemeleri nedeni ile bakanlık tarafından hazırlanmıştır. Komisyon çalışmaları 30 Ocak- 1 Haziran 2012 Tarihleri arasında Ankara’da sürdürülmüştür. Önceki programlardan farklı olarak ilk kez 2012 programında aile destek kitabı yayınlanmış ve ailelerin eğitime nasıl katılacakları anlatılmıştır (OBADER)[6]. Öğretmenlerin tuttukları evrak yükü ve okul müdürüne imzalatılması gereken evraklar azaltılmıştır. Yaratıcılık, iyi bir fiziksel çevre, çocuğa göre hazırlanmış destekleyici bir program ve bu alanda özenle yetiştirilmiş yetenekli personelle geliştirilebilir. Bu yüzden oyunlaştırma kavramı üzerinde, program tanıtım kitabında özellikle durulmuştur.

okul öcesi eğitim proğrami, pdf

Название файла: 04124340_programkitabi.pdf
Размер файла: 336 кб
Количество загрузок: 1775
Количество просмотров: 251
Скачать: 04124340_programkitabi.pdf

Похожие записи: