Акафист иоинну предтече pdf

Спасенный, по милости Божіей, отъ смерти постигшей тысячи младенцевъ въ Виѳлеемѣ и его окрестностяхъ, св. Икосъ 6. Возсія́лъ еси́ свѣ́тъ и́стины, Іоа́нне богопросвѣще́не, всѣ́мъ явля́яй сла́вы Отчія Сія́ніе, я́вльшееся пло́тски на́съ ра́ди. Крестивъ пришедшаго къ нему въ числѣ грѣшниковъ безгрѣшнаго Агнца Божія, св. Конда́къ 7. Хотя́щу отъ тебе́ крести́тися Го́споду Іису́су, Іоа́нне богоблаже́нне, глаго́лалъ еси́: «а́зъ тре́бую Тобо́ю крести́тися», оба́че повину́яся, ре́кшу Тому́: «оста́ви ны́нѣ», воздви́глъ еси́ десни́цу твою́ на главу́ Его́ и, крести́въ не тре́бующаго очище́нія, вопія́лъ еси́: Аллилу́ія.

Конда́къ 5. Богопроти́вное велѣ́ніе беззако́ннаго дѣтоубíйцы Ирода изгна́ тя́ изъ до́му о́тча въ непрохо́дную пусты́ню, носи́ма ма́терію, Предте́че Госпо́день, идѣ́же и пребыва́лъ еси́ до дне́ явле́нія твоего́ ко Изра́илю, яды́й акри́ды и ме́дъ ди́вій, и Бо́гу вопія́: Аллилу́ія. Онъ остался пустынножителемъ до тѣхъ поръ, пока Господь не призвалъ его къ общественной проповѣди народу іудейскому.

Заключивъ собою рядъ свв. пророковъ, предвозвѣщавшихъ о Спасителѣ міра, ближайшимъ образомъ предшествовалъ явленію Сына Божія во плоти и удостоился крестить Его во Іорданѣ. Іоаннъ возросъ въ дикой и безплодной пустынѣ, приготовляя себя къ своему великому служенію строгою жизнію, постомъ, молитвою и благоговѣйнымъ размышленіемъ о судьбахъ народа Божія.

Источникъ: Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню. — Изда́ніе восьмо́е Аѳо́нскаго Ру́сскаго Пантелеи́монова монастыря́. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1901. — С. 3-49. Конда́къ 4. Бу́рею сомнѣ́нія смуще́нный, іере́й Заха́рія не можа́ше, по словеси́ а́нгельскому, проглаго́лати. Икосъ 7. Но́вую подая́ благода́ть крести́тися изво́ливый отъ тебе́ Госпо́дь, сподо́би тя́ Ду́ха прише́ствіе ви́дѣти и гла́съ Оте́ческій съ небесе́, свидѣ́тельствующь Его́ Сыновство́, слы́шати.

Архангелъ Гавріилъ предвозвѣстилъ объ его рожденіи отцу его Захаріи въ храмѣ. Икосъ 9. Витíйство вся́кое земноро́дныхъ не довлѣ́етъ досто́йно восхвали́ти тя́, Іоа́нне богохва́льне; тебе́ бо уста́ Христо́ва похвали́ша, вы́сша проро́ковъ и бо́льша всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми тя́ наименова́ша. Проповѣдникъ покаянія, строго и безбоязненно обличавшій пороки людей, онъ «со дерзновеніемъ» обличилъ прелюбодѣйный грѣхъ царя Ирода, за это былъ заключенъ въ темницу и потомъ усѣченъ мечемъ по желанію преступной Иродіады. Испроси́ у́бо боголюбе́зную добродѣ́тель сію́ и на́мъ, одержи́мымъ го́рдостію, я́ко да отъ се́рдца смире́нна вопіе́мъ ему́: Аллилу́ія.

акафист иоинну предтече pdf
Название файла: ident.pdf
Размер файла: 294 Килобайт
Количество загрузок: 1667
Количество просмотров: 766
Скачать: ident.pdf

Похожие записи: